DE ENIGE WEG…

Een traan rolt over zijn bebloede gezichtje. Zijn lippen trillen van het niet in woorden uit te drukken leed. Zijn armen trillen van het gemis van zijn moeder die voor zijn ogen in elkaar zakte. Zijn benen trillen van de grond die instortte van hun huisje. Een jongen van zes jaar nog maar. Alleen zijn vader is er nog. Mama weg, zusje weg, alles kapot. Papa houdt hem vast in zijn armen die nog wel heel zijn. Verdriet, radeloosheid, onbeschrijfelijke pijn. In wat voor wereld zijn we beland. Dit kan toch niet waar zijn…

En toch is het zo. Families verscheurd door onophoudelijk vuur, mensenlevens gebombardeerd door een spervuur aan raketten. De haat zo vurig dat de liefde volledig is bevroren. Mensen die elkaar niet meer als medemens zien. Vrienden die vijanden zijn geworden. Een land compleet verscheurd, een wereld volledig de weg kwijt, mensen gevangen in hun eigen gelijk.

Iedereen wordt opgeroepen toch vooral een kant te kiezen. Een gezamenlijke vijand om te elimineren. Mensen die zich groeperen en vooral bij het winnende team willen zitten. Demonstraties die vanuit dat ene team worden georganiseerd. De verdeeldheid neemt zo nog grotere vormen aan. Wanneer komt er een demonstratie voor de vrede waarin beide kampen samen komen? Wanneer pakt een mens de hand vast van zijn mede broeder, die vanwege zijn herkomst in het andere kamp is terechtgekomen? Wanneer zingen we samen een ode aan de liefde…

Oorlog kan alleen verdwijnen als er vrede voor in de plaats komt. En vrede kan alleen ontstaan als de oorlog uit de mens verdwijnt. Daarom is elke oproep om toch vooral in het ene kamp te zitten en de strijd voort te zetten tegen het andere kamp een actie die de oorlog alleen maar meer voedt. Totdat ieder van ons vrede vindt in zijn eigen hart, zal de oorlog niet stoppen. Deze zal zich alleen verplaatsen naar een ander terrein.

Je kunt een boom niet beter laten groeien door een tak eraf te halen. De grond waarin de boom staat moet vruchtbaar worden gemaakt met voldoende zonlicht en water. Daarom is het elimineren van een bepaalde groep niet de weg naar vrede. De oplossing ligt in het hoofd en hart van ieder mens. Als daar vrede komt, zal die vrede zich gaan manifesteren in de wereld. Dat is de enige weg…

× Hoe kan ik je helpen?