DE ONTEMBARE STILTE IN ONS HART…

Beste lezer, zoals u zelf het beste weet, hebben woorden geen betekenis totdat ze tot leven komen door persoonlijke ervaring en begrip. Ieder van ons is uniek en alles wat we zien, denken en voelen hangt af van ons bewustzijn en perspectief; er is hier geen goed en fout. Ware wijsheid ontstaat in een geest die niet verstrikt is in mistige conclusies, maar open, ruim en bereid is om naar onbekende hoogten te vliegen en zo steeds hogere niveaus van helderheid en inzicht te bereiken.

Het pad van zelfonderzoek loopt echter niet altijd over rozen. Het is vaak comfortabeler om vast te houden aan wat we denken te weten dan om onszelf open te stellen voor de mogelijkheid dat we slechts een illusie nastreven waar we al die tijd in geloofd hebben. Een illusie die ons is aangepraat, op allerlei verschillende manieren en momenten in ons leven. Niet per se vanuit een slechte intentie maar meer vanuit onwetendheid, vanuit een stem die zijn ware oorsprong vergeten is.

Terwijl het hoofd ons langs een schijnbaar veilige weg probeert te leiden, spoort het hart ons juist vaak aan om de minder bereisde weg te volgen. En het is op dit pad van het hoofd naar het hart waar de ware magie zich ontvouwt, waar het echte leven zich afspeelt. Enorm spannend en soms ook eng. Enorm vervullend en soms ook eenzaam. Grote hoogten afgewisseld met soms diepe dalen. Dalen waar we bang voor zijn, bang om onszelf in te verliezen. Angst voor het onbekende, voor de dood. Er is echter niets te verliezen want wat we achterlaten is wie we niet zijn en wat overblijft is de essentie van wie we werkelijk zijn – een onbezoedeld juweel van liefde en licht dat straalt in zijn pure pracht.

Tijdens deze reis komen we onvermijdelijk oog in oog te staan ​​met ons diepste wezen en het is deze ervaring die voor altijd in ons zal voortleven. We zullen alles loslaten wat niet behoort bij ons, alles wat niet onze ware essentie is. Net als een jas die niet meer nodig is als we van buiten komen, omdat het binnen al warm genoeg is. Alle schillen zullen van ons afvallen en alleen onze ware kern zal nog zichtbaar zijn. De rups is een vlinder geworden, klaar om de hemelen te bestormen.

Daarom zeg ik u, vertrouw het proces, vertrouw uzelf, vertrouw het leven. Word weer als een kind zo puur, zo vol dromen, zo vol liefde. Stap uit de storm in uw hoofd en omarm de stilte zodat u weer de golven van het leven kunt horen en naar de stille doch ontembare stem in uw hart kunt luisteren. In deze heilige stilte zullen de antwoorden die u hoort niet van mij zijn, noch van iemand anders, maar alleen van u. Uw waarheid, uw licht, uw ziel. Uw unieke reis door dit leven dat ons is gegeven door de Bron van waaruit alles ontstaat…

× Hoe kan ik je helpen?