DROOM…

De vele doemscenario’s vliegen om onze oren. Ze komen van alle kanten, uit vele monden. Velen zijn gebaseerd op angst voor waar de wereld naartoe gaat. Een klimaatdrama, een oorlogsdrama, een economisch drama, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Veel van deze angst is niet gegrond in de realiteit, doch is pure speculatie. Speculatie gevoed vaak door eigenbelang en zelfverrijking.

Door de verspreiding van deze angst vernauwd het bewustzijn, zowel voor de zender als de ontvanger. Tenminste als deze laatste de angst toelaat om in zijn eigen innerlijke wereld wortel te schieten. Zelfs sommige mensen die zien welk spel er van bovenaf gespeeld wordt, doen onbedoeld mee om de angst alleen maar te vergroten. Door zich teveel te focussen op deze doemscenario’s en zich te verliezen in frustratie en wanhoop, en dus te weinig op het verspreiden van liefde en harmonie.

De wereld is niet donkerder geworden. Het is net door het toegenomen licht dat hetgeen eerst in het donker leefde nu aan het licht komt. De wereld is dus al lichter aan het worden, net als een lichaam zich aan het zuiveren is terwijl het braakt en bibbert. De rotzooi zat er al in en komt juist nu aan de oppervlakte zodat het uiteindelijk het systeem kan verlaten.

Er zijn zoveel mooie, geïnspireerde mensen die nu opstaan. Nieuwe leiders van de toekomst. Visionairen met een duidelijke visie. Strijders die voor jou en mij werken aan het herwinnen van onze vrijheid. Ik geloof in de kracht van de liefde, van de passie, van de ziel. Samen kunnen we het tij keren. Het zal niet van vandaag op morgen gaan en het wordt wellicht eerst nog een stuk heftiger. De oude structuren en machtssystemen moeten volledig aan het licht komen en vervolgens tot op het bot worden afgebroken. Het gaat gebeuren. Ik geloof daar heilig in.

Heb dus geduld want dit gaat nog wel even duren. Kijk waar je jouw talenten kunt inzetten. Verbind je met mensen die jou in je kracht zetten. Probeer zo min mogelijk energie te verspillen aan het verzetten tegen datgene wat je vandaag niet kunt veranderen. En laten we samenwerken aan een strategie om een mooiere toekomst te creëren. Een wereld waar jij en ik voor willen gaan. Dan gaat het lukken. En als onze kleinkinderen dan later hun geschiedenisboeken erop naslaan, dan lezen ze dat er een tijd van enorme chaos optrad in de wereld, geïnitieerd door een vermeende pandemie welke een paar jaar de mensheid in een wurggreep hield. Doch dat dit de doorbraak inluidde naar een andere dimensie, een hoger bewustzijn, een mooiere samenleving.

Elke grote verandering begint met een droom. Bij voldoende helderheid wordt het een visie. Bij voldoende passie wordt het een missie. En bij voldoende daadkracht wordt het een realiteit. Laten we samen een realiteit manifesteren die we WEL willen, en niet blijven dromen over een wereld die we NIET wensen. Alleen zo creëren we een mooie wereld…

× Hoe kan ik je helpen?