Overheid, blijf bij uw leest

Vanochtend zag ik een kop op de NOS-site “Kabinet wil dat werkgevers de lonen verhogen”. Dit om de de koopkracht enigszins te herstellen. Goed idee zullen sommigen zeggen en misschien wel velen, althans de mensen die in loondienst werken. Voor veel werkgevers vraag ik me af of die een vreugdesprongetje maken, want daarmee stijgen hun kosten alleen nog maar verder door, en daarmee dus ook hun productprijzen.

Nu heb ik zelf vijftien jaar lang een onderneming gehad en bepaalde ik gelukkig zelf (in overleg met mijn mensen) wat iedereen verdiende. Daarbij had ik geen inmenging of advies nodig van buiten, hoe vriendelijk dan ook bedoeld. Nu gaat vadertje Staat dus ook al op de stoel van de werkgever zitten en bepalen dat zijn mensen wel wat weer mogen, cq. moeten, verdienen, omdat anders het probleem dat veel mensen niet meer goed rond kunnen komen alleen maar groter wordt. Het probleem dat nota bene de overheid zelf in de hand heeft gewerkt door maar onbeperkt geld bij te drukken nadat het zelf een fors deel van de samenleving en dus ook de economie had dichtgegooid. “Lockdown” heette dat.

Het was om ons aller gezondheid te waarborgen, althans dat was het verhaal. Dat dit inmiddels een mythe is, blijkt wel uit de vele praktijkcases en wetenschappelijke studies (‘dan moet het waar zijn, nietwaar…’) dat lockdowns helemaal geen levensjaren hebben bespaard, doch eerder hebben gekost. Los nog van alle maatschappelijke en persoonlijke ellende die ze hebben veroorzaakt.

Wat je nu dus ziet, althans in mijn ogen, is dat de overheid door zijn eigen beleid een enorm probleem heeft gecreëerd en nu de rekening probeert te leggen ook bij de bedrijven (de horeca-ondernemers waren als eerst aan de beurt, de boeren worden nu bedreigd met hun voortbestaan en voor de gemiddelde Nederlander is het de laatste tijd ook bepaald geen pretje als je kijkt naar de steeds leger wordende beurs). Dit idee van forse loonstijging gaat natuurlijk niet op langere termijn werken want zo gaan we in een eindeloze spiraal komen van prijsstijging en loonstijging, wat weer leidt tot nieuwe prijsstijging (immers de hogere kosten zullen door de ondernemers worden doorberekend in de prijzen). Oftewel, nog meer inflatie, leger worden spaarpotjes, zodat uiteindelijk zoveel mensen in de schulden komen, dat ze hun huis niet meer kunnen betalen. “You will own nothing and you will be happy”, waar hebben we dat eerder gehoord?

Ook zie je dat de overheid steeds meer controle probeert uit te oefenen op meer en meer aspecten van de samenleving. Bedrijven wordt verteld dat ze dicht moeten of dat ze anders een pasje aan de voordeur moeten controleren om iemand binnen te laten. Pure discriminatie en tevens totaal irrelevant als je kijkt naar de gezondheid van mensen. Iedereen kan namelijk wel eens ziek worden, met of zonder prikkie. Boeren wordt het werk steeds moeilijker gemaakt en voor velen zelfs zo onmogelijk dat ze gedwongen worden om hun bedrijf te sluiten en hun grond te verkopen. Uiteraard aan diezelde vadertje Staat zodat die weer meer woningen kan bouwen. En dit alles omdat het goed voor de natuur zou zijn. Juist ja, snappen we het nog?

De overheid zou er goed aan doen om zich bij zijn eigen leest te houden. Dat wil zeggen de mensen te dienen (zowel hun welvaart als welzijn) die hen in staat hebben gesteld om op die positie besluiten te nemen die in het belang van het volk zijn. En niet in het belang van Big Money, Big Tech, Big Pharma, of welke Big Hot shot dan ook. In dit geval zou dit concreet kunnen inhouden dat de belastingen en heffingen op onze basisvoorziengen (zoals energie en voedsel) flink worden verlaagd en deels wellicht volledig worden afgeschaft. Daarmee maak je het leven weer betaalbaar voor iedereen, en niet alleen voor de ‘happy few’ die genoeg hebben om alles te doen en laten wast ze maar willen. En dat onzalige idee om een Co2 budget in te stellen waarbij rijken punten kunnen kopen van de minder gefortuneerde zodat ze nog altijd onbeperkt kunnen reizen, moet ook volledig van tafel. Dat idee is slechts de vervolgstap om ons in een Chinees model te krijgen waarbij elke Chinees een “social creditscore” heeft en bij onvoldoende punten niet meer met het openbaar vervoer kan, niet meer naar het restaurant, of zelfs niet meer bij zijn geld kan.

Ik weet dat China ver weg ligt, maar het begint op deze wijze aardig dichtbij te komen. En volgens mij willen wij dat niet in Nederland. Daarom hoop ik dat mensen gaan zien dat alles wat er gebeurt en wordt uitgestrooid over de bevolking wel die richting op gaat. Dat maakt onze beleidsbepalers niet allemaal duivels. Velen zien wellicht ook daar nog niet in, in wat voor een macaber spel zij slechts een schakeltje zijn. Daarom is je ogen open houden zo belangrijk. En niet op basis van goedgelovigheid maar alles over je heen laten komen. Of in onverschilligheid wegduiken en hopen da de ellende niet jouw huis treft. Iets wat het uiteindelijk wel gaat doen namelijk, hoe diep je ook probeert weg te duiken.

Wees kritisch. Blijf alert. En houd je hart open. Want ook al weet je hoofd het op een gegeven moment niet meer, je hart voelt veel dieper. En in de diepte ligt de wijsheid besloten. Het is daarom ons hart dat ons de weg kan wijzen uit deze impasse. En laten we dan ons hoofd en handen gebruiken om die weg af te leggen. Dan komen we uiteindelijk aan waar we willen zijn. Een wereld waarin we gelukkig, gezond, en in vrede met elkaar kunnen leven. Of je nou politicus, boer, of ondernemer bent. Dat maakt helemaal niets uit. Je bent een mens! En dat is wat ons allen verbindt…

× Hoe kan ik je helpen?