angelo meijers | lezingen

Een transformerende tijd

De snel veranderende wereld biedt ons vele innerlijke transformatiemogelijkheden. Angelo’s inspiratie en inzichten over de turbulente tijd waarin we nu leven geven veel mensen steun en vertrouwen in een mooiere toekomst. Een wereld waarin liefde en verbinding centraal staan.

Door onszelf te  ontwikkelen, ons bewustzijn te verruimen, verhogen we de frequentie van ons eigen energieveld en daarmee dat van de wereld. En dat is exact waar een evenement met Angelo aan bijdraagt, persoonlijke verdieping en groei en daarnaast is het nog vermakelijk en gezellig ook!

Intuïtief spreken

Als Angelo spreekt, tunet hij in op de energie van het moment en de groep. Daardoor is elke lezing of workshop anders. Filosofische en spirituele concepten krijgen handen en voeten middels praktijkvoorbeelden, inspirerende verhalen en metaforen die hij vanuit zijn eigen levenservaring beschrijft.

Angelo spreekt over de actualiteiten en maakt van daaruit de stap naar wat wij zelf kunnen doen. De soms zo ingewikkeld lijkende wereld weet hij terug te brengen tot een verfrissend heldere eenvoud. Hij biedt mensen inzicht en tools op de weg naar innerlijke bevrijding. Met zijn vriendelijke Limburgse accent en onderkoelde, doch recht voor zijn raap, humor weet hij heilige huisjes aan het wankelen te brengen, en mensen echt te raken en inspireren.

Alles draait om bewustzijn

Elke lezing gaat over slechts één hoofdthema; het transformeren van bewustzijn, zowel op individueel als collectief niveau. Door een groter bewustzijn zijn we in staat om andere perspectieven te integreren en verandert ons denken, ons voelen, en ons handelen. Kortom, we worden de mooiste persoon die we in potentie kunnen zijn. Vele ‘aanvliegroutes’ maken dit thema praktisch bespreekbaar en hanteerbaar, zoals:

  • veranderen van de wereld begint bij jezelf; jij bent verantwoordelijk voor jouw wereld
  • het leren luisteren naar de fluisterstem van je ziel en het handelen vanuit je Zijn
  • van verdeeldheid naar verbinding, van gebondenheid naar vrijheid, van dualiteit naar eenheid
  • de kracht van een JA en de noodzaak van een NEE; de kracht van overgave, manifesteren, en het stellen van grenzen
  • het loslaten van oude conditioneringen en beperkende gewoontes, alsmede het ontsluiten van je ware potentieel en talenten
  • het kritisch bevragen van al je meningen en overtuigingen; is het waar wat je gelooft en hoe weet je dat zo zeker?
  • hoe je in het spel van de liefde jezelf kunt verliezen en weer terugvinden

Wat er met jou gebeurt is vaak niet door jou te beïnvloeden. Maar wat er in jou gebeurt is toch echt aan jezelf. Jij bent de baas in jouw binnenwereld, wie anders…

Angelo Meijers

× Hoe kan ik je helpen?