REIS VAN DE ZIEL…

Op een dag stierf een goedhartige man en was op weg naar de hemel. Toen hij aankwam, stond de aartsengel Gabriël hem op te wachten bij de poort. Voordat hij naar binnen kon, vroeg de engel of er iets over God was dat hij niet begreep. De man hoefde niet lang na te denken, want hij had het grootste deel van zijn leven met deze vraag geworsteld, vooral op momenten van diep verdriet. “Vertel me alsjeblieft waarom een ​​goede en liefhebbende Vader zijn kinderen laat lijden?” vroeg hij.

Er verscheen een meelevende glimlach op de engel zijn gezicht, terwijl hij op een zachte en bedachtzame toon sprak. “Lieve broeder, je hebt een goed leven geleid en hebt geprobeerd het beste te doen. Dit is alles wat God van je kan vragen. God wil niet dat je iets anders bent dan wie je bent, en door anderen te dienen heb je Hem goed gediend.”

“Maar waarom moest ik lijden, ook al probeerde ik een goed mens te zijn?” de man was duidelijk niet tevreden met het antwoord.

“Laat me het verder uitleggen,” vervolgde de aartsengel. “Er zijn twee manieren waarop God de mensen leidt en leert: de ene manier is van binnen naar buiten en de andere gaat van buiten naar binnen. De eerste is wanneer God aan je geest en hart werkt, zodat wijsheid van binnenuit ontstaat. Hij geeft je flitsen van inzicht en intuïtieve gevoelens die je in staat stellen te zien waarvoor je hier bent. Je begint te ontwaken voor je eigen missie en je ziet hoe jouw taak deel uitmaakt van een grotere visie die God heeft voor de aarde en uiteindelijk voor het hele universum. Je herinnert je wie je bent en welke gaven je met de wereld hebt te delen. En je ontwaakt tot het inzicht dat de hoogste vorm van gebed niet is om God te vragen om te helpen manifesteren wat jij wilt, maar om wijsheid en leiding te vragen om Zijn Wil te doen.”

“Dus ik maak deel uit van die wil en Zijn wil was al die tijd in mij?” De man voelde de wijsheid in de woorden zojuist gesproken.

“Je kwam naar de aarde om Gods wil uit te drukken en Hij gaf je alles wat je nodig had om precies dat te doen. Hij gaf je een hart zodat je Zijn stille stem kon horen die je vertelde waar je heen moest. Hij gaf je een verstand zodat je Zijn intelligentie kon gebruiken om de beste route te vinden. Hij gaf je een lichaam, talenten en energie, zodat je de wandeling echt kon ondernemen. En Hij gaf je nog een ding.”

“Wat is dat?” vroeg de man, geïntrigeerd door wat de aartsengel tot dusver had gezegd.

“Het is je vrije wil. Hij gaf je de mogelijkheid om je eigen weg te gaan, die anders kon zijn dan de weg die God voor je had geplaveid. En dan komt de tweede manier van hoe God onderwijst. Omdat je vrij bent om te beslissen waar je heen gaat en omdat je een mens bent met al zijn gebreken en neigingen om af te wijken van het oorspronkelijke plan, moet je leren van de consequenties van alles wat je doet. Het is als een kind dat leert door te spelen: hij springt, hij valt, en de volgende keer weet hij dat hij het anders moet proberen.”

De man begon een glimp op te vangen van Gods wegen om te leiden en te onderwijzen, maar hij was er nog steeds niet helemaal zeker van of hij het echt begreep. “Wat als ik alle mogelijke wijsheid van binnen heb geïntegreerd, zou ik dan vrij zijn van alle gevolgen?” vroeg hij in een laatste poging om nog meer duidelijkheid te krijgen.

“Dat hangt ervan af,” vervolgde de aartsengel op zijn kenmerkende zachte toon. “Elke intentie, elk verlangen, elke gedachte, elk woord, elk gevoel, elke handeling heeft zijn eigen gevolgen. Dat is het principe van karma. Als je echter een stukje wijsheid hebt geïntegreerd, zodat je het niet alleen intellectueel begrijpt maar er ook naar leeft, dan maakt dat je vrij. Zelfs als een ernstige ziekte je lichamelijke gezondheid bedreigt, wordt je ware Zelf er niet door aangetast. Zelfs als je alle materiële rijkdom verliest, heb je niets van echte waarde verloren. Innerlijke vrijheid is een staat van zijn waarin je jezelf innerlijk hebt bevrijd van de gevolgen die je overkomen. Alles wat naar je toe komt geeft je de mogelijkheid om datgene wat niet essentieel is los te laten. Dit is hoeveel God van je houdt! Hij wil dat je opbloeit en vrij bent. En wat je ook nodig hebt, Hij zal je voorzien, zelfs als het pijn doet. Ook als je niets te maken had met wat er op je bord kwam.”

“Ik begrijp het niet,” sputterde de man tegen, “ik dacht dat ik zelf verantwoordelijk was voor alles wat er met mij gebeurde? Ik heb altijd geloofd dat ik het op de een of andere manier als een magneet in mijn wereld aantrok.”

De engel glimlachte en legde verder uit. “Hoewel sommige gebeurtenissen het resultaat zijn van je eigen toedoen, is het meeste van wat er is gebeurd niet door jou veroorzaakt. God legt dingen op je bord en dat is Zijn verantwoordelijkheid, niet de jouwe. Andere mensen leggen dingen op je bord en dat is hun verantwoordelijkheid, niet die van jou. Verantwoordelijkheid betekent het vermogen om verantwoord te ageren en reageren, dus je enige zorg is hoe je speelt met de kaarten die je hebt gekregen. Alles wat je in je leven brengt, breng je naar God. En een goed geleefd leven is niet een leven zonder uitdagingen, maar een leven dat er goed mee omgaat. God heeft je nooit verlaten, mijn lieve broeder. Hij is aan je blijven werken, net zoals Michelangelo stukje voor stukje alles weg bijtelde totdat de majestueuze David klaar was om zichzelf te openbaren.”

Gabriel keek de man in de ogen, glimlachte zacht en opende langzaam de poort. De man schudde de hand van de engel en liep het hemelse licht binnen. Vlak voordat hij het ‘point of no return’ overschreed, keek hij nog een laatste keer om. Er verscheen een glimlach op zijn gezicht. Hij was in vrede…

× Hoe kan ik je helpen?